Mierz w bogów


Mierz w bogów

A staniesz się wielkim

Mierz w wielkich

A staniesz się przeciętnym

Mierz w przeciętnych

A staniesz się ubogim

Mierz w ubogich

A staniesz się Bogiem.15.08.18